Heart loader

Om mig

“The moment you accept what troubles you the door will open” – Rumi

Mitt namn är Fredrik Niclasen och min resa till att välja att arbeta med hälsa ur ett holistiskt perspektiv och människors potential har växt fram genom de erfarenheter och möjligheter livet har presenterat för mig.

Alla våra livsresor är intressanta på sitt sätt och min gick från ett stort fokus på det yttre till att livet visade mig vägen till en inre resa som började för 15 år sedan då min kropp och mitt sinne på ett tydligt sätt visade att den inslagna vägen inte gick att fortsätta.

Vid denna tidpunkt hade inriktningen varit på att göra karriär i företagsvärlden och som ung driven civilekonom hade jag siktet inställt på att klättra på karriärstegen och gärna så snabbt som möjligt. Denna strävan ledde mig till att arbeta på stora prestigefyllda multinationella företag inom revision, affärsrådgivning och inom läkemedelsindustrin.

Någonstans i denna strävan hade jag dock tappat mig själv på vägen och vad som innerst inne var viktigt för mig och för mitt hjärta. Livet visade tydligt att jag styrde skutan åt fel håll, men en otrolig drivkraft och envishet gjorde att jag stretade emot tills min kropp till slut la av. Detta då jag inte lyssnat på alla de signaler som till en början var som små viskningar och till slut var som om någon skrek mig i örat.

Ur detta kaos växte ett intresse fram av att utforska kropp, sinne och själ på djupet för att läka och förstå mig själv och hur allt hänger ihop. Detta ledde mig till att utforska stressterapi, psykologi, yoga, meditation, dans, olika yogiska filosofier och traditioner och alternativmedicin runtom i världen.

Kraniosakral terapi var en en form som jag fastnade för då jag kom i kontakt med den 2012 under en yogalärarutbildning på Bali. Jag blev väldigt fascinerad och konfunderad av denna behandling som kändes så djup och läkande men ändå så subtil. Sen detta första möte med behandlingen valde jag att utbilda mig inom kraniosakral terapi via olika lärare runtom i världen där jag slutligen valde att gå en tvåårig mer djupgående utbildning till diplomerad kraniosakral terapeut.

Jag är utbildad och diplomerad inom kognitiv stressterapi, diplomerad kraniosakral terapeut och yoga/qigong lärare och har under de senaste 10 åren levt vintertid på Bali och studerat och utforskat hälsa ur ett holistiskt perspektiv, men är numera bofast i Malmö.

Av många saker som påverkat min utveckling och växande som människa under denna inre resa är vikten av platser och människor i vår omgivning där vi kan känna oss trygga och genom detta tillåtas vara sårbara och autentiska och känna oss välkomna i det. Att komma hem till oss själva och välkomna det vi verkligen är. En viktig förutsättning för att kunna välkomna detta är att kunna känna full tillit och avslappning i den miljön du vistas. Att skapa denna miljö vid behandling ser jag som en av mina viktigaste uppgifter som terapeut.

De lärdomar och insikter som infunnit sig på denna resa har utvecklat en stor empati och förståelse för kropp och själ och dess samhörighet och är saker jag tar med mig in i behandlingsrummet.

Jag är medlem i kraniosakrala terapeutförbundet kstf.se sedan 2018