Heart loader

Sessionen

Vad kan jag förvänta

“Den sorg som inte kan få utlopp i tårar kommer andra organ att gråta” – Henry Moseley

Sessionen inleds med ett samtal kring vad som förde dig hit som klient. Det kan vara fysiska, emotionella eller spirituella orsaker. Efter detta samtal inleds behandlingen genom att du som klient lägger dig på rygg på massagebänken med kläder på.

Efter en inledande guidning till ett djupare tillstånd så kommer jag som terapeut lägga mina händer på kroppen och intuitivt lyssna på kroppens signaler via en subtil, lätt beröring. Utifrån detta låter jag informationen guida mig till olika lyssningsstationer på kroppen och genom detta hjälpa kroppen ner till stillhet och assistera och skapa förutsättningar för kroppen att starta en läkningsprocess.

Genom detta skapas en miljö där störningar och blockeringar får en möjlighet att lösas upp och hälsa kan återskapas på ett djupare plan.

Behandlingen kan upplevas alltifrån väldigt subtil till att starkare sensationer gör sig påminda i såväl kropp som sinne. En djup avslappning och grundning infinner sig i kroppen vid behandlingens slut.

Efter behandlingen ges även tid till integrering, behandlingsförklaring samt eventuella rekommendationer.